مرور برچسب

موسیقی در هنگام استراحت

مزایا و معایب موسیقی در هنگام مطالعه و زمان استراحت

در این قضیه ما با افراد مختلفی روبرو هستیم. مانند شرایط کار است که اکثرا در محیط شلوغ و آشفته نمیتوانند کار کنند اما ممکن است یک نفر را پیدا کنید که در این محیط هم بتواند کار کند بنابراین همیشه بحث های روانشناسی و جامعه شناسی و تئوری های حوزه ی علوم انسانی نسبی هستند. ✔️ معایب موسیقی در موسیقی تئوری غالب این است که هنگام مطالعه، گوش کردن به…
ادامه مطلب ...
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم