مرور برچسب

موبایل

موبایل، سارق زمان!

اگر برای درس به تلفن همراه نیاز پیدا می کنید، یک خط مستقل تهیه کنید.بسیاری از اوقات ما برای اینکه بتوانیم از عوامل دزد زمان (در مورد این عوامل به طور مفصل در فایل مدیریت زمان صحبت شده است) دوری کنیم که میتوانند چه اشیا باشند و چه افراد،باید عاملی را که ما را به سمت دزدان زمان سوق میدهد از ریشه ببریم و قطع کنیم.یعنی اولا تا جایی که ضروری نیست،گوشی…
ادامه مطلب ...