مرور برچسب

منحنی بازده مغز

استراحت در سال کنکور

سوال شما : 1 - آیا شما استراحت در بین مطالعه رو الزامی می دونید؟(مثلا هر دو ساعت) 2 - کسی که از درس خواندن خسته نمیشود، حتما باید استراحت کنه؟ 3 - اگر بعضی ها به دلیل لذت بردن از درس خواندن استراحت نمی کنند پس منحنی بازدهی مغز و این همه آمار و ارقام در این رابطه مخصوص چه کسانی ه؟ آیا صرفا فقط روی کاغذه؟
ادامه مطلب ...