مرور برچسب

منابع کنکور هنر

کامل ترین فهرست منابع کنکور هنر به توصیه امیر میرهلی

فهرست کامل منـــابع کنکور هنـــر ■درک عمومی هنر:  در درس چالشی درک عمومی هنر، در مرحله ی اول باید تمرکز خود را بر روی کتب هنرستان و وزارتی بگذارید. مهم ترین منبع درک عمومی کتب هنرستان هستند و داوطلب باید متن دقیق کتاب را حفظ و برای خود تحلیل کند. در بین منابع آزاد، دایره المعارف رویین پاکباز مهم ترین به شمار می آید و داوطلب می تواند از این منبع…
ادامه مطلب ...