مرور برچسب

منابع زیست شناسی

بررسی منابع تست موجود در بازار برای درس زیست

"روش مطالعه" داشتن یک معلم زیست خوب امتیاز محسوب می شود ، دبیر زیست ما سال یازدهم و دوازدهم زیست را برای ما خیلی خوب تدریس می کردند و ما نکته برداری انجام می دادیم و جزوه می نوشتیم پس اولین کاری که می کردیم خوب گوش دادن به تدریس  ایشان و سپس مطالعه دقیق جزوه بود . بعد از آن درسنامه خیلی سبز را کامل می خواندم و نکاتی که در درسنامه بود را در کتابم…
ادامه مطلب ...