مرور برچسب

مقابله با تردید

راهکارهای مقابله با تردید و تفکرات منفی

بر اساس تجربه کاری که نشان دهنده این است که همیشه تردیدهایی در کار حتی رتبه های برتر به چشم می خورد. اما دو تفاوت اصلی که با سایرین دارد : 1- دفعات این تفکرات کمتر می باشد  2- مدت زمانی که در آن تفکر سیر می کنند کوتاه است.     به طور مثال زمانی که به این مسئله فکر می کنند سریع با بررسی تمام جوانب منطق را به کار می گیرند و با مشاهده شواهد تنها…
ادامه مطلب ...