مرور برچسب

مفاهیم شیمی

نکاتی در مورد جمع بندی صحیح شیمی

شیمی در کنکور سه مدل سوال: مسئله، مفهومی و حفظی دارد البته در کنکور سال های اخیر سوالات حفظی تقریبا جای خود را به مفاهیم دادند 📌در کنکور 98، 16 تست از مفاهیم و 19 تست از مسائل طرح شد که این اهمیت بحث مسائل را نشان می دهد که حدودا 55 درصد از سوالات شیمی را به خود اختصاصی داده اند 📎برای جمع بندی: ابتدا باید فصل به فصل مرور کنید بهتر است اول…
ادامه مطلب ...