مرور برچسب

معلم خوب

توصیه به داوطبین کنکوری که مشکلات مالی را بهانه عدم فعالیت در سال کنکور کردند!؟

عدم تلاش در سال کنکور با بهانه مشکلات مالی خیلی از دانش آموزان ما این سوال مرتب برایشان پیش آمده است که: ما با وجود این که در شهر دور دست هستیم  یا بحث مشکلات مالی گریبان گیر خانواده مان می باشد و امکان گرفتن مشاور نداریم، امکان گرفتن معلم نداریم و با چنین مشکلاتی سروکار داریم، پس قاعدتا ما بایستی دست از تلاش برداریم یا به رتبه های پایین راضی…
ادامه مطلب ...