مرور برچسب

معرفی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

معرفی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

🔹این رشته ناشی از تلفیق دانش و تجربه در دو یا چند حوزه علمی و تخصصی است. در تعریفی تخصصی تر رشته پزشکی هسته ای عبارت است از کلیه اقدامات تخصصی در حیطه بالینی و پاراکلینیکی که در آن از چشمه های باز مواد رادیواکتیو استفاده می شود. تصویر برداری پزشکی به کمک دانش هسته ای از عمده ترین کاربردهای این شغل است. به واقع پزشکی هسته ای یکی از علوم میان رشته ای…
ادامه مطلب ...