مرور برچسب

معرفه

روش مطالعاتی دروس عمومی و تکنیک های مطالعاتی آن ( زهرا حمزه نژادی درصد 100 عربی کنکور 97 نظام قدیم و درصد 100 دینی کنکور 98 نظام قدیم )

📚روش مطالعه ی دروس عمومی و تکنیک های مطالعاتی آن: دوران پس از عید هم برای دروس عمومی و هم دروس اختصاصی اهمیت بالایی دارد و نباید از اهمیت دروس عمومی غافل شد. به این علت که قسمت عمده ای از مباحث دروس عمومی مثل معنی و لغت ادبیات، دینی، قواعد و ترجمه ی عربی و گرامر و لغات زبان انگلیسی نسبت به دروس اختصاصی بسیار زود بازده هستند و از طرفی هرچه نزدیک…
ادامه مطلب ...