مرور برچسب

مطالب ویژه هنر

ترکیب بندی با تغییر تدریجی (مطالب ویژه رشته هنر)

🔺تغییر تدریجی به تغییر اصولی شکل،اندازه،موقعیت،جهت یا نسبت های یک فرم اشاره می کند.فرم های حاصل از این تغییرات،با رعایت تغییر حالت ملایم فرم ها، ترتیب منظمی به خود می گیرند.فرم های واحد متغیر تدریجی را می توان به کمک ساختار تکرار منظمی که آن هم تغییر تدریجی دارد،یا بر اساس افزایش یا کاهش تراکم، مرتب کرد. ✨ تغییر تدریجی شکل: در اثر تغییر فرم از…
ادامه مطلب ...