مرور برچسب

مدیریت زمان

طرز صحیح مدیریت زمان و مقابله با اتفاق های احتمالی در جلسه ی کنکور

🔰مدیریت زمان چیست؟  از اصلی ترین بخش های یک آزمون که باید به آن توجه کنید، کنترل و تقسیم زمان تعیین شدۀ آزمون برای رسیدن به همۀ سوال های آن است. این مسئله به قدری مهم است که می توان با قاطعیت گفت که یک فرد با دانسته های کمتر ولی مدیریت زمان بهتر نتیجۀ بهتری نسبت به یک فرد با دانسته های بالا و مدیریت زمان بد به دست می آورد. مدیریت زمان به مجموعه…
ادامه مطلب ...

چگونه به درستی از زمان استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانیم از تک تک ثانیه ها به نحو احسن استفاده کنیم: در ابتدا یک هدف واضح کوتاه مدت را انتخاب کنیم و برای آن برنامه بریزیم. بعضی از بچه ها اهداف بسیار بلند مدت برای خود تصور میکنند و برمبنای آن برنامه ریزی میکنند که خود این مسئله باعث میشود زمانشان را از دست بدهند. هدف باید کوتاه مدت باشد البته منظور ما این نیست که دقیقه نودی باشد.برای…
ادامه مطلب ...