مرور برچسب

مدیریت زمان های خویش

چگونه به درستی از زمان استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانیم از تک تک ثانیه ها به نحو احسن استفاده کنیم: در ابتدا یک هدف واضح کوتاه مدت را انتخاب کنیم و برای آن برنامه بریزیم. بعضی از بچه ها اهداف بسیار بلند مدت برای خود تصور میکنند و برمبنای آن برنامه ریزی میکنند که خود این مسئله باعث میشود زمانشان را از دست بدهند. هدف باید کوتاه مدت باشد البته منظور ما این نیست که دقیقه نودی باشد.برای…
ادامه مطلب ...