مرور برچسب

مثبت اندیش

راهکار های مثبت اندیشی !

آیا لیوان را به صورت نیمه خالی می بینید یا نیمه پر؟! احتمالاً بارها آن سؤال را شنیده اید. پاسخ شما مستقیماً به مفهوم تفکر شما و اینکه آیا شما دیدگاه مثبت یا منفی از زندگی دارید، مربوط می شود...
ادامه مطلب ...