مرور برچسب

قرابت معنایی

تست خیز ترین مباحث دروس عمومی و عوامل موثر در پیشرفت سریع

🔴تست خیزترین مباحث در عمومی و عواملی که در دوران جمع بندی برای دروس عمومی می توان انجام داد تا سریعتر پیشرفت کرد چیست؟ 🔘عربی درس عربی تاثیر بسیار مهمی در تراز و رتبه ی کنکور خواهد داشت زیرا طبق آمار سال های اخیر کنکور درس عربی بیشترین انحراف معیار منفی را داراست. درس عربی پایین ترین درصد را در بین دروس عمومی دارد. به علت ضعف اکثر داوطلبان در…
ادامه مطلب ...

روش مطالعاتی دروس عمومی و تکنیک های مطالعاتی آن ( زهرا حمزه…

📚روش مطالعه ی دروس عمومی و تکنیک های مطالعاتی آن: دوران پس از عید هم برای دروس عمومی و هم دروس اختصاصی اهمیت بالایی دارد و نباید از اهمیت دروس عمومی غافل شد.…
ادامه مطلب ...