مرور برچسب

قبولی تبریز

مصاحبه با زهرا حمیدی رتبه 359 منطقه 1 کنکور 98 و قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نیمسال اول

لطفا خودتان را معرفی کنید. زهرا حمیدی هستم از تبریز رتبه 359 منطقه 1 رشته تجربی و 337 زیرگروه1 از چه زمانی درس خواندن را به طور جدی آغاز کردید؟ از اواخر سال یازدهم به طور جدی درس میخواندم ولی مطالعه برای کنکور را از تابستان دوازدهم اغاز کردم. از همان ابتدا فکر میکردید رتبه برتر شوید؟ من حتی در سال دهم که روزانه بیش از سه ساعت…
ادامه مطلب ...