مرور برچسب

فراشناخت،موفقیت،مدیریت زمان،پرسشگری،اصل پرسشگری،تفکر انتقادی

مدیریت زمان حرفه ای در راستای هنر پرسشگری و تفکر انتقادی

تغییراتی نظیر مدیریت زمان و غیره که در ذهن اتفاق می افتد، قابل لمس نیست و انسان نمیتواند به طور ملموس متوجه این تغییرات شود. 🔹️اولین لازمۀ موفقیت شما در این زمینه پایش مکرر و ثبت و ضبط دقیق زمانهایتان است. شما با بررسی کرنومتر روزانه، پایش های شبانه، بررسی های جدی آخر هفته ای و نیز نقد کردن خود می توانید در زمینۀ مدیریت زمان پیشرفت کنید. با ذهنی…
ادامه مطلب ...