مرور برچسب

فاکتورهای انتخاب رشته

فاکتورهای انتخاب رشته صحیح

«انتخاب رشته بسیار مهم و آخرین گام برای ورود به دانشگاه است» _گام اول همان بازه ی مطالعه ی دروس است _گام دوم جلسه ی کنکور که باید هوشمندانه طی شود _گام آخر و مهم انتخاب رشته ✔️در این جا به فاکتور های مهم انتخاب رشته میپردازیم این فاکتور ها باید تماما در کنار هم قرار بگیرند و مجموعا وجود داشته باشند تا رشته ای را انتخاب کنیم : 1_رتبه ی…
ادامه مطلب ...