مرور برچسب

ضرب العجل زمانی

قانون پارکینسون در برنامه ریزی

شالوده و بن مایه این نظریه‌‌ بر این مبناست که اگر شما به کاری زمانی بدهید ، یا در همان زمان آن را انجام میدهید یا بیشتر طول میکشد اما در زمان کمتر هیچگاه به اتمام نمیرسد . مثلا شما میگویید که زیست را در ۲ ساعت میخوانم . حتی اگر ۱ ساعت هم طول بکشد انقدر آن را طول میدهید تا ۲ ساعت تمام شود اما هیچ وقت زمان را کمتر نمی کنید . آقای پارکینسون یک تاریخ…
ادامه مطلب ...