مرور برچسب

ضرب العجل زمانی

قانون پارکینسون و برنامه ریزی در سال کنکور

قانون پارکینسون با برنامه ریزی در سال کنکور ارتباطی دارد؟ شالوده و بن مایه این نظریه ( پارکینسون و برنامه ریزی )‌‌ بر این مبناست که اگر شما به کاری زمانی بدهید، یا در همان زمان آن را انجام میدهید یا بیشتر طول میکشد اما در زمان کمتر هیچگاه به اتمام نمیرسد. مثلا شما میگویید که زیست را در ۲ ساعت میخوانم. حتی اگر ۱ ساعت هم طول بکشد انقدر آن را طول…
ادامه مطلب ...