مرور برچسب

سنجش 98

کارنامه های آزمون سنجش 30 فروردین 1398

برترین های آکادمی در آزمون سنجش 30 فروردین 1398 الهه فرهنگ دوازدهم تجربی اهواز 9140 آرین گرگیج دوازدهم تجربی زاهدان 9723 مائده قلی زاده دوازدهم انسانی تهران 8933 محمدجواد شفیعی پشت کنکور تجربی رفسنجان 9150 مهسا مهربان پشت کنکور تجربی تهران 8569 نرگس محمدزاده دوازدهم هنر پاکدشت…
ادامه مطلب ...

کارنامه های آزمون سنجش 2 آذر 1397

برترین های آکادمی در آزمون سنجش 2 آذر 1397 سید علی مرتضوی فاطمه فرهادی زهرا حمزه نژادی   هدی قربانی آیدا جعفری آیلار عطاردی سیما علیدادی مائده قلی زاده مینو شریفی نرگس محمد زاده    نسرین اعتصامی    نگین کامران هدیه قنادیان همراز…
ادامه مطلب ...