مرور برچسب

رشته هوشبری

معرفی رشته هوشبری

🔹رشته هوشبری یکی از شاخه های پیراپزشکی است که دانشجویان با اصول، روش ها، تجهیزات و وسایل مورداستفاده در مراقبت از بیمار بیهوش آشنا می شوند و نحوه مراقبت از بیماران را در مراحل مختلف بیهوشی به صورت نظری و عملی فرا می گیرند. این رشته در بسیاری از دانشگاه های برتر ایران دانشجو می پذیرد و قبولی در آن کار دشواری نیست. ادامه تحصیل کاردانی هوشبری در مقطع…
ادامه مطلب ...