مرور برچسب

رشته ریاضی

بررسی میزان اهمیت فصول مختلف فیزیک در کنکور تجربی سالهای 92 تا 98

با توجه به اهمیت دوران جمع بندی و استفاده حداکثری از این دوران،اولویت بندی مطالعه سرفصلها براساس تست خیز بودن آنها خصوصا برای کسانی که قصد دارند بخشی از بودجه بندی فیزیک را حذف کنند،استراتژی مهمی در برنامه ریزی محسوب می شود،از این رو قصد داریم این سرفصلهای تست خیز را به همراه نکاتی مطرح کنیم تا داوطلبین کنکور بتوانند ضمن داشتن برنامه بهتر در جمع…
ادامه مطلب ...