مرور برچسب

رتبه 1 کنکور هنر 97

کارنامه های سنجش سرکار خانم فروغ رنجبر رتبه 1 کنکور هنر – دانش آموز امیر میرهلی

کارنامه های سنجش سرکار خانم فروغ رنجبر رتبه 1 کنکور هنر - دانش آموز امیر میرهلی  آزمون 24 آذر 1396 فروغ رنجبر شهرستان اصفهان رشته : هنر تراز : 9494 آزمون 6 بهمن 1396 فروغ رنجبر شهرستان اصفهان رشته : هنر تراز : 11000  رتبه 2 کشوری   آزمون 18 اسفند 1396 فروغ رنجبر شهرستان اصفهان…
ادامه مطلب ...