مرور برچسب

راهکار

راه های کاهش وسواس مطالعاتی

📝وسواس مطالعاتی وسواس مطالعاتی ممکن است برای هر داوطلبی اتفاق بیفتد چه در هنگام پیشروی و خواندن درسنامه و متن ها برای اولین بار، چه در هنگام مرور مطالب.اصول مطالعاتی توسط ایده هایی که روانشناسان دارند و این ایده هارا در اختیار مشاوران و برنامه نویسان قرار میدهند شکل میگیرد. در یادگیری مطلب اصل بنیادی به نام پرسشگری وجود دارد.چیزی که از یونان…
ادامه مطلب ...