مرور برچسب

دفترچه

دفترچه و انتخاب رشته سامانه های آزمون سراسری سال1398 ( رشته های با آزمون – صرفا براساس سوابق تحصیلی)

الف – دفترچه و انتخاب رشته درآزمون سراسری سال1398 -  رشته های با آزمون دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398(گروه ازمایشی علوم انسانی ( دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398(گروه آزمایشی علوم ریاضی)  دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398(گروه آزمایشی علوم تجربی) …
ادامه مطلب ...