مرور برچسب

درصد

تست خیز ترین مباحث دروس عمومی و عوامل موثر در پیشرفت سریع

🔴تست خیزترین مباحث در عمومی و عواملی که در دوران جمع بندی برای دروس عمومی می توان انجام داد تا سریعتر پیشرفت کرد چیست؟ 🔘عربی درس عربی تاثیر بسیار مهمی در تراز و رتبه ی کنکور خواهد داشت زیرا طبق آمار سال های اخیر کنکور درس عربی بیشترین انحراف معیار منفی را داراست. درس عربی پایین ترین درصد را در بین دروس عمومی دارد. به علت ضعف اکثر داوطلبان در…
ادامه مطلب ...