مرور برچسب

خیلی سبز

فهرست پیشنهادی منابع عمومی نظام جدید

📚فهرست پیشنهادی منابع عمومی نظام جدید برای کنکور 1400 بر اساس حدود 25000 رأی شما در نظرسنجی های اخیر و همچنین تجربیات دانش آموزان خصوصی امیر میرهلی: 🔹ادبیات به ترتیب: چهارجلدی مبحثی نشر الگو(%63)- خیلی سبز(%13)- نشر دریافت(%7)- میکرو طلایی گاج(%7)- 🔹عربی به ترتیب: خیلی سبز(%67)- میکرو گاج(%10)- میکرو طلایی گاج(%6)_آی کیو (%3) 🔹دینی به…
ادامه مطلب ...