مرور برچسب

خواب

خواب زیاد در دوران کنکور و کنترل آن

یکی از دلایل آنکه شما ظهر به طور مثال نیم ساعت به خواب می‌روید و پس از بلند شدن احساس خواب آلودگی می کنید، این است که هیچ الزامی را در خودتان نمی بینید که بخواهید بلند شوید و به کارتان برسید.ممکن است بگویید هدف مهمی دارید ولی آنقدر آن هدف برایتان پررنگ نشده است‌ معمولاً کسانی که احساس کمبود زمان می کنند، یا اصلاً نمی خوابند یا اگر هم بخوابند خیلی…
ادامه مطلب ...

توضیحات بسیار مهم در مورد خواب و تنظیم آن

مهم ترین مسئله در به موقع بیدار شدن این است که اصلا خود دانش آموز کاری کند که روز بعد دیر بلند نشود . سوال اصلی از دانش آموزان این است که زمانیکه ساعت زنگ میخورد ، با خود نمیگوید که من این ساعت را برای هدفی کوک کرده ام ؟! بحث انگیزشی اینجا مطرح نیست اما دانش آموز باید به خود تلنگر بزند که چرا من دیر بلند میشوم ؟! آیا هدفم مشخص نیست ؟! اگر کمی…
ادامه مطلب ...