مرور برچسب

خواب کنکور

تاثیر خواب بر بالا رفتن کیفیت و کمیت مطالعه

تجربه شخصی ما نشان می دهد وقتی شما تا دیر وقت بیدار می‌مانید، مدت زمان بیشتری باید بخوابید تا هنگام بیدار شدن سرحال باشید. برای مثال هنگامی که 12 شب بخوابید و 6:30 صبح بیدار شوید، کاملاً سرحال هستید درحالی که اگر همان میزان خواب را در ساعات 2 بامداد تا 8:30 صبح داشته باشید، وقتی بیدار می شوید دیگر مثل قبل سرحال نیستید و احساس خواب‌آلودگی دارید حتی…
ادامه مطلب ...