مرور برچسب

جمع بندی کنکور ریاضی

معیارهای شرکت در همایش های جمع بندی کنکور سراسری

🔰باید برای شرکت در همایش ها یکسری معیارها در نظر بگیرید ، چون به هر حال یک روز شما قرار است کامل صرف همایش شود و اگر نروید می توانید خودتان این زمان را به رفع اشکال اختصاص دهید و از زمانتان به صورت مفیدتری بهره ببرید بنابراین از مفید بودن زمانی که به همایش اختصاص می دهید اطمینان حاصل کنید. در کل همایش ها برای کسانی که از نظر کمی در برنامه خود در…
ادامه مطلب ...