مرور برچسب

تکوین زمین

نکاتی در ارتباط با درس زمین شناسی

زمین شناسی یکی از دروس کنکور است که از 25 سوال طرح می شود و مدت زمانی که میتوانید به این درس اختصاص دهید حدود 20 دقیقه است. ضریب زمین به تفکیک زیر گروه: 🔹زیرگروه1(پزشکی-دندان پزشکی-دام پزشکی-بینایی سنجی-مامایی-فیزیوتراپی....)=0 🔹زیرگروه2(داروسازی-شیمی محض-شیمی کاربردی.....)=1 🔹زیرگروه3(زمین شناسی-دبیری زمین شناسی)=4 🔹زیرگروه4(مدیریت…
ادامه مطلب ...