مرور برچسب

تمرکز درسی

سرعت پردازش های ذهنی و راه های افزایش تمرکز

هجوم افکار زیاد در حین مطالعه و در نهایت عدم تمرکز ، زمانی رخ می دهد که سرعت پردازش ذهن پایین باشد و این بحث،کاملا شخصی است یعنی زمانی که بخواهید، می‌توانید سرعت پردازش ذهن خود را افزایش دهید. بالا بودن شهود یعنی زمانی که فرد به مطلبی نگاه می کند یا گوش می دهد،بتواند تمام تمرکز خود را روی آن مطلبی که مطالعه می کند ،می‌شنود یا می بیند، بگذارد.…
ادامه مطلب ...