مرور برچسب

تست زنی کنکوری

انواع روش های تست زنی

#تست_زنی_آموزشی تستهای آموزشی به دو نوع تقسیم میشوند.نوع اول تستهایی هستند که در درسنامه به همراه توضیحات برای فهم بهتر مطلب آورده شده اند و حتما باید توسط خود شخص هم پاسخ داده شوند.نوع دوم تست هایی را شامل میشوند که در بین درسنامه ها و یا ابتدای فصل مطرح شده اند. توجه داشته باشید که در تست آموزشی بحث زمان مطرح نیست و شما در تلاش برای یادگیری…
ادامه مطلب ...