مرور برچسب

تاریخ ادبیات

ادبیات را چگونه بخوانیم ؟

از حیث روش مطالعه کاملا با موضوعی خواندن موافق هستم . ببینید ادبیات یکی از دروسی است که بیشترین کثرت روشی را برای مطالعه دارد . یعنی هم دارای بحث تکنیکال هست در مباحث آرایه و زبان فارسی هم دارای بحث حفظیات در قسمت واژه و املا و تاریخ ادبیات که برای نظام جدید کمی کمرنگ تر است و هم می توانیم بحث مهارتی را در قسمت های قرابت معنایی آن ببینیم . بنابراین…
ادامه مطلب ...