مرور برچسب

برنامه ریزی تحصیلی

علل شکست در برنامه ریزی تحصیلی

این سوال،سوال بحث برانگیزی است که برای افراد زیادی به وجود آمده است که چرا روزهای مطالعاتی ما استمرار ندارد؟ چرا زمانی که‌ مسیری را انتخاب می کنیم،چند روز آنرا طی می کنیم و برنامه ریزی می کنیم و این برنامه ها شکست می خورد؟ و سوالات بسیار زیاد دیگر ... به هر حال در بحث آسیب شناسی مشاوره تحصیلی،طبقه بندی های گوناگونی توسط اندیشمندان این عرصه و…
ادامه مطلب ...