مرور برچسب

برنامه ریزی آخر هفته

راهکارهای مدیریت ذهن

بهترین زمان برای تیز کردن چاقوی ذهن، آخر هفته است. کارهایی که باید آخر هر هفته انجام دهید: * روند کلی عملکرد هفته را بر اساس آمار و ارقام عددی تجزیه و تحلیل کنید یعنی گزارش های درسی خود را بررسی کنید و چک کنید در طول هفته چه کار کرده اید ،چند ساعت مطالعه داشته اید، چه دروسی را خوانده اید و... * اشکالات فراشناختی تان را پیدا کنید.حتی اگر تنش یا…
ادامه مطلب ...