مرور برچسب

بازیابی

راه های کاهش وسواس مطالعاتی

📝وسواس مطالعاتی وسواس مطالعاتی ممکن است برای هر داوطلبی اتفاق بیفتد چه در هنگام پیشروی و خواندن درسنامه و متن ها برای اولین بار، چه در هنگام مرور مطالب.اصول مطالعاتی توسط ایده هایی که روانشناسان دارند و این ایده هارا در اختیار مشاوران و برنامه نویسان قرار میدهند شکل میگیرد. در یادگیری مطلب اصل بنیادی به نام پرسشگری وجود دارد.چیزی که از یونان…
ادامه مطلب ...
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم