مرور برچسب

انگیزه چیست ؟

علل بی انگیزه شدن و کمرنگ شدن اهداف و راه های مقابله با آن

این موضوع یک بحث ناب فراشناختی است از این قرار که ممکن است دانش آموزان ما وقتی یک هدف را مشخص می کنند (بنابر اصل شفافیت درهدف که ما بارها اشاره کرده ایم) این ترس برایشان به وجود بیاید که نکند هدف مشخص نباشد یا دچار آرمانگرایی و کمال گرایی شده اند و نکند در دام این اشتباهات افتاده باشند که در واقعیت اینطور نیست. یک اصل در بحث هدف وجود…
ادامه مطلب ...