مرور برچسب

انگیزه بخشی

پیامدهای انگیزه بخشی احساسی به دانش آموزان

درباره موضوع تعریف و تمجید باید با احتیاط صحبت کرد. نظر من این است که توجه بسیار زیاد از سوی مشاور به دانش آموز،او را تباه می کند و حتی انگیزه بخشی هم اگر از حد خود بیشتر شود، باعث می شود که دانش آموز کم کار شود و این روابط صمیمی ، تمرکز ذهنی فرد را از هدف دور می کند و حس جنگجویی او برای به دست آوردن هدف را از بین می برد و یا کمرنگ می کند چون حس…
ادامه مطلب ...