مرور برچسب

انرژی صبح

توضیحاتی در مورد روشهای ایجاد انرژی و انگیزه در صبح

این قضیه بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که کنکور برای سه رشته ریاضی،تجربی و انسانی در نوبت صبح برگزار میشود و نداشتن انرژی در این زمان،باعث میشود که نتیجه ای که میخواهیم و برای آن زحمت کشیدیم را بدست نیاوریم. البته این یک موضوع طبیعی است که ساعتهای اوج انرژی افراد با هم متفاوت باشد اما این هم نباید باعث شود که مثلا اگر فردی عصرها بیشتر انرژی دارد،صبح…
ادامه مطلب ...