مرور برچسب

انتخاب رشته

رشته های دارای مصاحبه در انتخاب رشتۀ کنکور سراسری

منظور از رشته های نیمه متمرکز رشته محل های،دو مرحله ای هستند که مصاحبه دارند. رشته های متمرکز، رشته هایی هستند که مصاحبه ندارند و در واقع پذیرش آنها یک مرحله ای است. در انتخاب رشته کنکوری سراسری، اگر یک داوطلب از ابتدا رشته متمرکز یعنی رشتۀ بدون مصاحبه قبول شود ، سایرانتخاب هاش چه متمرکز و چه نیمه متمرکز دیگر بررسی نمیشود. اما اگر داوطلبی…
ادامه مطلب ...

دفترچه و انتخاب رشته سامانه های آزمون سراسری سال1398 ( رشته های با آزمون – صرفا براساس سوابق تحصیلی)

الف – دفترچه و انتخاب رشته درآزمون سراسری سال1398 -  رشته های با آزمون دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398(گروه ازمایشی علوم انسانی ( دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398(گروه آزمایشی علوم ریاضی)  دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398(گروه آزمایشی علوم تجربی) …
ادامه مطلب ...

معرفی رشته هوشبری

رشته هوشبری جزو کدام شاخه ها است؟ 🔹رشته هوشبری یکی از شاخه های پیراپزشکی است که دانشجویان با اصول، روش ها، تجهیزات و وسایل مورداستفاده در مراقبت از بیمار بیهوش آشنا می شوند و نحوه مراقبت از بیماران را در مراحل مختلف بیهوشی به صورت نظری و عملی فرا می گیرند. این رشته در بسیاری از دانشگاه های برتر ایران دانشجو می پذیرد و قبولی در آن کار دشواری نیست.…
ادامه مطلب ...