مرور برچسب

افزایش تسلط

روش بررسی تست ها و تحلیل صحیح آن ها

مطالعه دارای سه مرحله یادگیری،یادسپاری، یادآوری است. 🔅یادگیری در بیشتر اوقات با تست زنی و بررسی پاسخ تشریحی اتفاق می افتد، پس لازم است توجه ویژه ای به آن داشته باشید. در ادامه انواع تست ها و نکاتی در ارتباط با آن ها را بررسی می کنیم. تست آموزشی 💎تست های آموزشی به دو نوع تقسیم می شوند.نوع اول تست هایی هستند که در درسنامه به همراه توضیحات برای…
ادامه مطلب ...