مرور برچسب

آمار

روش مطالعه صحیح آمار و احتمال

🌀روش مطالعه درس آمار در کنکور برای دانش آموزان دغدغه مهم است زیرا آمار یک درس تحلیلی و محاسباتی است. برای به دست آوردن مهارت در درس آمار، باید بسیار تمرین و نمونه سوال حل کنید. برای کنکور از همان مقطع پایه ای خود شروع به حل تست در درس آمار کنید. حل تست های زمان بر را فراموش نکنید مطالعه آمار را به آخر سال موکول نکنید. زیرا ممکن است هنگام مطالعه…
ادامه مطلب ...