مرور رده

آزمون آزمایشی سنجش

کارنامه های آزمون سنجش 11 خرداد 1397

  کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 11 خرداد 1397 آناهیتا ماکنالی شهرستان اندیمشک رشته : تجربی تراز :  11364 رتبه معادل کنکور 1396 : 1 آیسان امینیان شهرستان تبریز رشته : تجربی تراز :  11210 رتبه معادل کنکور 1396 : 57 آیدا ایوبی شهرستان مشهد رشته : تجربی تراز :  12136 رتبه معادل کنکور 1396 : 1…
ادامه مطلب ...

کارنامه های آزمون سنجش 27 بهمن 1396

کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 27 بهمن1396 آیدا ایوبی شهرستان مشهد رشته : تجربی تراز : 11814   مریم شریفی شهرستان رفسنجان رشته : تجربی تراز : 11777 مهلا سلمانی شهرستان رفسنجان رشته : تجربی تراز : 11684  سعیده دانشیار شهرستان تبریز رشته : تجربی تراز : 11621 بیتا بربریان…
ادامه مطلب ...

کارنامه های آزمون سنجش 3 آذر 1396

کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون 3 آذر 1396   نگین فقیهی شهرستان اصفهان رشته : تجربی تراز : 12141 آیسان امینیان شهرستان تبریز رشته : تجربی تراز : 11966 سعیده دانشیار شهرستان : تبریز رشته : تجربی تراز : 11933 مهلا سلمانی شهرستان رفسنجان رشته : تجربی تراز : 11385 مریم شریفی شهرستان…
ادامه مطلب ...