رسانه های امیر میرهلی

بومی گزینی چیست؟

✔️گزینش بومی در رشته های تحصیلی مختلف به صورت استانی، ناحیه ای،قطبی یا گزینش کشوری می باشد. 🔰بومی گزینی در انتخاب رشته کنکور سراسری علاوه

ادامه مطلب »