مرور رده

برنامه ریزی تحصیلی

علل شکست در برنامه ریزی تحصیلی

این سوال،سوال بحث برانگیزی است که برای افراد زیادی به وجود آمده است که چرا روزهای مطالعاتی ما استمرار ندارد؟ چرا زمانی که‌ مسیری را انتخاب می کنیم،چند روز آنرا طی می کنیم و برنامه ریزی می کنیم و این برنامه ها شکست می خورد؟ و سوالات بسیار زیاد دیگر ... به هر حال در بحث آسیب شناسی مشاوره تحصیلی،طبقه بندی های گوناگونی توسط اندیشمندان این عرصه و…
ادامه مطلب ...

قانون پارکینسون در برنامه ریزی

شالوده و بن مایه این نظریه‌‌ بر این مبناست که اگر شما به کاری زمانی بدهید ، یا در همان زمان آن را انجام میدهید یا بیشتر طول میکشد اما در زمان کمتر هیچگاه به اتمام نمیرسد . مثلا شما میگویید که زیست را در ۲ ساعت میخوانم . حتی اگر ۱ ساعت هم طول بکشد انقدر آن را طول میدهید تا ۲ ساعت تمام شود اما هیچ وقت زمان را کمتر نمی کنید . آقای پارکینسون یک تاریخ…
ادامه مطلب ...