مرور رده

آزمون

عوامل بی دقتی در پاسخگویی به سوالات آزمون

✔️عوامل بیرونی عواملی که بیرون از ذهن هستند. 🔷خستگی و تغذیه نامناسب گاهی اوقات بی دقتی ها ناشی از خستگی هستند یعنی اینکه شما مثلا شب قبل از آزمون نخوابیده اید یا اینکه برنامه خواب و تغذیه شما در طول هفته ی گذشته ی قبل از آزمون،تنظیم نبوده است. ممکن است دانش آموز تصور کند این موارد تاثیری ندارند در حالی که من به شما با تکیه بر مدرک و سند از…
ادامه مطلب ...