مرور رده

کنکور 99

کسب رتبه یک کنکور هنر 1399 توسط روژینا آزادی دانش آموز امیر میرهلی

دیل هاریسون کارنگی، سخنران و نویسنده ی آمریکایی می گوید: « موفقیت در آرزوها ، نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد » اراده ی تو موفقیتت را تضمین کرد بعد از یک سال ممارست و تلاش بی وقفه؛ بالهایت را گشودی، تا سیمرغ افسانه ای اهدافت باشی و امروز؛ بر روی قله ی خواسته هایت آشیانه کرده ای و با فراشناختی بالا، آینده ی پیش رویت را رصد می کنی روژینا…
ادامه مطلب ...