کارنامه های آزمون قلمچی 5 بهمن 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

      برترین های آکادمی در آزمون قلمچی 5 بهمن 1397


نام و نام خانوادگی : آرین گرگیج
شهر : زاهدان
رشته: تجربی
مقطع: دوازدهم
تراز کل: ۷۶۷۰

زهرا محمدی
تهران
تجربی
دوازدهم
۷۴۷۶

علی جباری راد
دوازدهم
تجربی
قزوین
7449

ویدا عباسی
مبارکه
تجربی
دوازدهم
7221

مهسا مهربان
فارغ التحصیل تجربی
تهران
تراز کل:7218

امیر حسین اسحاقی

ورامین

تجربی

دوازدهم

۷۰۲۶


نرجس رحمت
سرخس
دوازدهم تجربی
6820


صحرا افشین
بندرعباس
فارغ التحصیل تجربی
6875

نام و نام خانوادگی :زهرا نادی ثانی
شهر:اسفراین
رشته :تجربی
مقطع:فارغ التحصیل
تراز کل:۶۶۸۲


نام و نام خانوادگی:محمد رضا زرعی حور
شهر:ساری
رشته:ریاضی
مقطع:دوازدهم
تراز کل:6730

مریم رضوی
مشهد
تجربی
دوازدهم
۶۵۷۷

محمد جواد یزدانی
دوازدهم
تجربی
شهرکرد
6578

علی علیزاده
دوازدهم تجربی
شهرستان قم
تراز کل : ۶۵۰۵

نام و نام خانوادگی محمدرضا مشعلی
مقطع دوازدهم
رشته تجربی
شهر شاهین شهر
تراز کل 6474

نام و نام خانوادگی:شقایق بهشتی
مقطع:دوازدهم
رشته:تجربی
شهر:تنکابن
ترازکل:6446

احمد ظاهری
فولاد شهر
دوازدهم تجربی
6400


نام و نام خانوادگی:زینب حسینی
شهر:خوی
رشته:تجربی
مقطع:پشت کنکور
تراز کل:6315

امیرحسین پریداد
شهر  یاسوج
دوازدهم تجربی قلمچی
تراز کل : ۶۳۳۶

حانیه رهبرى نیا
فارغ التحصیل تجربى
کرمان
تراز کل:۶١۶١


نام و نام خانوادگی: الهه فرهنگ
شهر: اهواز
رشته: تجربی
مقطع: دوازدهم
تراز کل: 6155


نام و نام خانوادگی محمدحسن سنجری
شهر جیرفت
رشته تجربی
مقطع دوازدهم
تراز کل ۶۰۶۲


کریم کریمی

اصفهان

ریاضی فیزیک

دوازدهم

6162


 فریما طالب پور
یازدهم تجربی
تهران
6811


نام و نام خانوادگی امیرعلی حاتمی
مقطع یازدهم
رشته تجربی
شهر تهران
تراز کل ۶۶۷۹


نام و نام خانوادگی : لیلا طالبی
شهر: تبریز
رشته: تجربی
مقطع:یازدهم
تراز کل:6534


محدثه فرجی
یازدهم
تجربی
تهران
6483


امیرحسین توکلی
پایه یازدهم
تجربی
شهر تهران
تراز کل:۶۳۸۴

نام و نام خانوادگی: یاسین حاجی محمودی
شهر: خرم دره
رشته: تجربی
مقطع: یازدهم
تراز کل : 6196


نام و نام خانوادگی: احلام ازاد
شهر: لامرد
رشته: تجربی
مقطع: یازدهم
تراز کل:6152


80%
Awesome
  • Design