کارنامه های آزمون قلمچی 4 آبان 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

   برترین های آکادمی در آزمون قلمچی 4 آبان 1397


الهه فرهنگ


امیرحسین پریداد


آرین گرگیج


رضا عذاری


زهرا کریمی حاجی


زهرا محمدی


زهرا سهرابی


شیما شاه آبادی


علی علیزاده

 


 محمد جواد یزدانی

 


 محمد حسن سنجری

 


 محمدرضا زرعی حور

 


 محمدرضا کریمی

 

 


مریم رضوی

 


مهسا مهربان


نرجس رحمت


ویدا عباسی

80%
Awesome
  • Design